walcz, nie poddawaj się!

Jak przygotować się do rajdu samochodowego

Uczestnictwo w samochodowym rajdzie nastręcza praktycznych, potwierdzonych umiejętności (powinniśmy posiadać prawo jazdy wskazanej kategorii, bieżące badania lekarskie, być uczestnikiem automobilklubu i posiadać doświadczenie w tego typu konkursach), a również stosownego przygotowania danej drużyny. Jeszcze przed właściwym wyścigiem odbywa się tak zwany rekonesans. To pierwszy krok, jaki poprzedza rajdy samochodowe.

W toku rekonesansu ekipa ma możliwość zapoznać się z trasą. Jest to dobry czas na spisanie danych i sporządzenie notatek, które przydatne będą podczas nawigacji. Faza ta w zależności od poziomu komplikacji trasy, jej typu a także długości może potrwać od jednego do trzech dni. Następny krok, który także ma miejsce jeszcze przed zawodami to przejechanie odcinka testowego. Jest to dobry moment, aby dopiąć całość na ostatni guzik. Odcinek próbny jest analogiczny do odcinka specjalnego. Możemy zatem na nim przetestować raz jeszcze ustawienia czterokołowca, a także po raz ostatni podszkolić własne umiejętności. Ostatni niezbędny element przed zawodami to uczestnictwo w badaniach kontrolnych. Zawodnicy zaopatrzyć się powinni w komfortowe kombinezony rajdowe.

Rajd
Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Rajdy automobilowe nastręczają nie tylko posiadania stosownych umiejętności uczestników, lecz także posiadania stosownego pojazdu. Wozy wykorzystywane w rajdach samochodowych są ogromnie zróżnicowane. Odróżniają się one od siebie nie jedynie marką, swoim wyglądem zewnętrznym oraz wewnętrznym, ale także poszczególnymi parametrami, przeznaczeniem i ekwipunkiem. Zazwyczaj wyposażone są one w tak zwane fotele kubełkowe gwarantujące bezpieczeństwo uczestnikom zawodów. Kwestie te są w dużym stopniu zależne od sponsorów, a również puli środków finansowych, jakie są oni w stanie na tenże cel ofiarować.

Właściwy wyścig rozpoczyna się przejazdem przez tzw. start honorowy. Rajd podzielony jest na parę faz (zwykle od 1 do 3, pomiędzy którymi zlokalizowane są parkingi zamknięte). Każdy z etapów złożony jest z sekcji czy pętli, które z kolei kończą się parkingiem serwisowym. Rajd kończy się przejazdem przez metę honorową. Właśnie w tym miejscu wyłania się zwycięzców. W tym miejscu przechodzą oni także ostateczne badania kontrolne.